Takläggare Falun

Betongtegel, Plåt och Stålplåt

Takläggare

Vet mer om tegelpannor

Tegelpannor är ett populärt och ett av de äldsta takmaterialen på marknaden idag. Materialet är inte minst uppskattat för sitt utseende och sin långa livslängd. Något som många anser, och tycker om med tegelpannor, är att de åldras mycket vackert.

tegeltak

För- och nackdelar

Den som väljer att belägga taket med tegel kommer att uppleva både dess starka sidor och dess svagare sidor. Som nämnt i inledningen är livslängden en stor fördel. Till skillnad från andra material, så som papp till exempel, håller tegelpannor i en hel mansålder om det sköts om på rätt sätt.

Andra takpannor, så som betong, har också en mycket lång livslängd. Dock anser många att betong inte alls åldras med samma värdighet som tegel gör. Det här gör att många väljer tegel framför betong.

Självklart finns det också nackdelar med materialet. En av dem är att tegel är ett ganska bräckligt material, och de kan bildas sprickor relativt lätt i dem om taket beträdes. Det här gäller inte minst enkupiga tegelpannor.

En nackdel de har gentemot betong är att de är dyrare att köpa in. Många anser dock att det här är en försumlig kostnadsökning, sett till vilken stor investering det faktiskt är att lägga ett nytt tak.

Tegelpannor väger också mindre än betongpannor. Det här är ett ytterligare en faktor som spelar in för många – särskilt för dem som ska lägga taket själva.

Tegelpannor – materialinformation

Är du nyfiken på mer detaljerad information om materialet? Här kan du hitta dina svar. Följande data gäller de klassiska, enkupiga, tegelpannorna.

  •         På en kvadratmeter går det ungefär 13 tegelpannor.
  •         En tegelpanna väger runt två och ett halvt kilo.
  •         Vikten per kvadrat är ca 33 kg.
  •         Minsta taklutning som krävs för att lägga enkupiga tegelpannor är 22 grader.

Tegeltyper genom historien

Att använda tegel som takbeläggning har gjorts länge, och genom tiderna har flera olika typer av tegel använts. Det äldsta takteglet kallades för fjälltegel vars plattor var fjällformade och rektangulära, med rundade undre kanter.

En tegeltyp som kom lite senare var vingteglet, som var en föregångare till en en-kupigt tegel, den typ av tegel som (tillsammans med 2- och 3-kupigt tegel) historiskt sett har varit brukligt i Sverige.

Många lokala variationer på tegel har förekommit genom tiderna. Ett exempel på det är hjärtteglet, som nådde stor spridning i Dalarna. Hjärttegel lades som regel med en halvpannas förskjutning i sidled, precis som fjällteglet..

 

TioTak - Experter på tak